Parc de Riella

Titularitat del parc: Ajuntament d'Agramunt
Data d'inici del projecte: Desembre de 2012
Autoria i direcció del projecte: Jaume Figuera i Figuera © TNUMARGA. Cultura · Art · Territori
Autoria dels textos i poemes visuals: © Guillem Viladot i Puig (1922-1999), Fill Il·lustre d’Agramunt
Disseny de les escultures i dels faristols: Jaume Figuera i Figuera © TNUMARGA. Cultura · Art · Territori
Realització de les peces d’acer: Indústries Jové Balasch S.L.
Mestre picapedrer: Jordi Martí i Castellà
Jardineria: Ajuntament d'Agramunt (Coordinació: Jordi Lluch i Sarnago)

Identitat corporativa i pàgina web

Identitat corporativa i disseny de continguts: TNUMARGA. Cultura · Art · Territori
Programació web: Estudi La Granja
Disseny web:
www.amm.cat
Música dels poemes: Pascal Comelade
Veus: Mireia Olcina, Jaume Figuera.
Gravació dels poemes: Estudi La Granja
Enginyer de so: Lluís Sanfeliu
Senyalització de continguts: TNUMARGA. Cultura · Art · Territori
Fotografies del parc: www.amm.cat
Fotografies de les plantes: Creative Commons


 

Una bassa és una excavació impermeable feta per poder emmagatzemar aigua de pluja. Les basses tradicionals estaven impermeabilitzades amb argila compactada en el fons, tenien les parets fetes de pedra seca o aprofitaven les característiques del terreny favorables a la impermeabilització natural. També es podien fer enterament de pedra seca, impermeabilitzades amb calç. Des del punt de vista mediambiental, les basses mediterrànies són importants per a una certa fauna i flora.
El biòtop aquàtic de les basses, siguin intermitents o permanents, manté una relació estreta i intensa amb els sistemes ecològics terrestres que envolten la bassa.
La flora inclou plantes aquàtiques de diversos tipus com ara els joncs. Molts dels animals més petits de la fauna típica de les basses depenen del plàncton que s’hi forma. Són també molt comuns els insectes com les libèl·lules, i amfibis com les granotes, salamandres i tritons. Aquests atreuen els animals més grans com les serps, i algunes aus com el bernat pescaire i la polla d'aigua.