Parc de Riella

Titularitat del parc: Ajuntament d'Agramunt
Data d'inici del projecte: Desembre de 2012
Autoria i direcció del projecte: Jaume Figuera i Figuera © TNUMARGA. Cultura · Art · Territori
Autoria dels textos i poemes visuals: © Guillem Viladot i Puig (1922-1999), Fill Il·lustre d’Agramunt
Disseny de les escultures i dels faristols: Jaume Figuera i Figuera © TNUMARGA. Cultura · Art · Territori
Realització de les peces d’acer: Indústries Jové Balasch S.L.
Mestre picapedrer: Jordi Martí i Castellà
Jardineria: Ajuntament d'Agramunt (Coordinació: Jordi Lluch i Sarnago)

Identitat corporativa i pàgina web

Identitat corporativa i disseny de continguts: TNUMARGA. Cultura · Art · Territori
Programació web: Estudi La Granja
Disseny web:
www.amm.cat
Música dels poemes: Pascal Comelade
Veus: Mireia Olcina, Jaume Figuera.
Gravació dels poemes: Estudi La Granja
Enginyer de so: Lluís Sanfeliu
Senyalització de continguts: TNUMARGA. Cultura · Art · Territori
Fotografies del parc: www.amm.cat
Fotografies de les plantes: Creative Commons


 

Els estralls dels bombardejos de la Guerra Civil van provocar que el tram urbà del Riu Sió quedés extremadament malmès, amb l’aparició de sots i filtracions i l’acumulació de la runa provinent de l’enderroc dels edificis de la zona afectada, fet que provocava continus entollaments tant de les aigües pluvials com de les residuals. Per aquest motiu i amb la voluntat dels agramuntins d’ampliar urbanísticament la vila a ambdós marges del Riu Sió, Regions Devastades va canalitzar- ne tot el tram urbà (1800m).

Curiosament, els actuals criteris mediambientals de fugen de les canalitzacions per retornar al riu el seu estat natural, com el que observem en aquest indret, on encara avui podem sentir el pas de l’aigua i veure les espècies naturals autòctones d’aquest ecosistema.