Parc de Riella

Titularitat del parc: Ajuntament d'Agramunt
Data d'inici del projecte: Desembre de 2012
Autoria i direcció del projecte: Jaume Figuera i Figuera © TNUMARGA. Cultura · Art · Territori
Autoria dels textos i poemes visuals: © Guillem Viladot i Puig (1922-1999), Fill Il·lustre d’Agramunt
Disseny de les escultures i dels faristols: Jaume Figuera i Figuera © TNUMARGA. Cultura · Art · Territori
Realització de les peces d’acer: Indústries Jové Balasch S.L.
Mestre picapedrer: Jordi Martí i Castellà
Jardineria: Ajuntament d'Agramunt (Coordinació: Jordi Lluch i Sarnago)

Identitat corporativa i pàgina web

Identitat corporativa i disseny de continguts: TNUMARGA. Cultura · Art · Territori
Programació web: Estudi La Granja
Disseny web:
www.amm.cat
Música dels poemes: Pascal Comelade
Veus: Mireia Olcina, Jaume Figuera.
Gravació dels poemes: Estudi La Granja
Enginyer de so: Lluís Sanfeliu
Senyalització de continguts: TNUMARGA. Cultura · Art · Territori
Fotografies del parc: www.amm.cat
Fotografies de les plantes: Creative Commons


 

Un marge és una paret de pedra seca, sense cap mena de material d’unió, que serveix per contenir la terra d’un rost, tot formant una marjada, feixa o bancal. Són molt freqüents per tot el territori del Mediterrani i allà on hi ha pedra abundosa i terrenys amb desnivell, com en aquestes contrades, on els marges en configuren el paisatge des de temps immemorials.
Per acció de l'aigua, els marges cauen o solsixen, més concretament, s'esbaldreguen.
La persona encarregada de construir-los o reconstruir-los s’anomena marger o margener, un ofici que va estar a punt de perdre's, però que sortosament s'està recuperant.